Algemene Voorwaarden

MARJOLIJN EGGENS PHOTOGRAPHY

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Marjolijn Eggens, handelend onder de naam: Marjolijn Eggens Photography.
Door een fotoshoot te boeken, accepteert de klant gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart de klant dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

Dupho

Marjolijn Eggens Photography maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke je hier kunt bekijken of kunt downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Marjolijn Eggens Photography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Marjolijn Eggens Photography geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Marjolijn Eggens Photography.

Tijdstip

Klant wordt verwacht op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Indien Klant te laat komt, gaat deze tijd af van de duur van de reportage.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Marjolijn Eggens denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor

 

alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Bewaartermijn

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Slecht weer

Helaas zal bij een slechte weersvoorspelling de fotoshoot op een buitenlocatie moeten worden verzet. Er wordt altijd geprobeerd het alsnog op dezelfde dag in te plannen, houd dus rekening met schuiven in tijden.

Kosten

Prijzen op deze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Niet bij de prijs zijn inbegrepen:
– reistijd kostenvergoeding:
0.35 p/km
– eventuele parkeerkosten toegangskosten

Optionele kosten:
– Herbewerkingen:
5 per foto. Onder herbewerkingen wordt verstaan: het aanpassen van foto’s (al dan niet via photoshop), het omzetten van kleur naar zwart/ wit, het omzetten van zwart/wit naar kleur en andere herbewerkingen die Klant verzoekt ná ontvangst van de foto’s.

 

Levering

Het aanbod van pakketten en prijzen kan tussentijds worden gewijzigd; dit wordt via de website gecommuniceerd. Pas na
een geaccordeerde opdrachtbevestiging staat een prijs vast. Er kan derhalve geen beroep worden gedaan op oude prijzen, zoals bijvoorbeeld in eerder ontvangen brochures.

Van alle gemaakte foto’s wordt door de fotograaf een selectie genomen. Deze selectie zal de fotograaf uploaden in een online (prive) galerij waaruit de klant kan kiezen welke foto’s er bewerkt gaan worden. De foto’s worden bewerkt in de stijl van de portfolio van de fotograaf. Indien Klant andere kleurbewerkingen wenst, dan dient Klant dit voorafgaand aan de shoot te verzoeken. Indien Klant na ontvangst van de foto’s de foto’s wil laten herbewerken, dan dient Klant dit binnen twee weken na ontvangst te verzoeken (zie hierboven voor de kosten van herbewerkingen).

De foto’s worden naar Klant gemaild via Wetransfer. De klant kan de foto’s verwachten binnen drie/vier weken na de fotoshoot, mits aan de betaling is voldaan of tenzij anders is afgesproken. Foto’s van een bruiloft volgen binnen +/- 6 weken na de bruiloftsreportage.

Spoedje?

Heeft Klant één of meerdere foto’s sneller nodig dan twee weken? Laat het dan van te voren even weten en dan zorgt de fotograaf dat de foto’s binnen twee dagen worden afgeleverd. De kosten voor de snelle levering bedragen 25,-

Auteursrecht foto’s

 

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio,
social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de

foto’s niet gebruiken.
Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Op grond van de Auteurswet mag Klant de foto’s zelf niet wijzigen (bijsnijden, kleurfilters gebruiken of anderszins bewerken) én dient Klant bij publicatie van foto’s (bijv. op internet) de naam van de fotograaf te vermelden met een tag naar mijn het juiste social media account Indien Klant in strijd handelt met de Auteurswet, kan de fotograaf een schadevergoeding vorderen..
Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor toestemming voor is gegeven.
Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Marjolijn Eggens Photography met tag naar het juiste social account.

Annulering

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door u als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.
Mocht er al werk geleverd zijn en u besluit de offerte te ontbinden. Dan biedt Marjolijn Eggens Photography een factuur aan naar alle redelijkheid, van minimaal 35%, die door u dient te worden betaald voor de verrichte werkzaamheden.
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
1. Marjolijn Eggens stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
2. We plannen een nieuwe datum.
3. U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf

 

 

beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst of het plannen van een nieuwe datum.

Technische problemen.

Marjolijn Eggens Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met 2 camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Marjolijn Eggens Photography schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.